aboutus
QC Hồ sơ
Nhà máy của KAPPAPET là ISO 9000 và BSCI được chứng nhận bởi giám sát chất lượng của bên thứ ba, giống như SGS. Chúng tôi cũng có 5 quy trình kiểm tra sản xuất sản phẩm đầy đủ và nghiêm ngặt như IQC (Kiểm soát chất lượng đến) ---- IPQC (Chất lượng trong quá trình) ---- OQC (Kiểm soát chất lượng đi) ------ OQA (Gửi đi Đảm bảo chất lượng) để đảm bảo chất lượng cao và giao hàng đúng thời gian.

Chi tiết liên lạc